Skip to main content
Aktuality

Africký příběh – interaktivní hudební příběh s prvky environmentální výchovy a muzikoterapie v MŠ

By 29. 8. 20235 září, 2023No Comments

Kdy:

ve čtvrtek 12. 10. 2023

Sluníčka – od 9.30 do 10.15 hod.

Berušky – od 10.15 do 11.00 hod.

Kdo:

Mgr. Lenka Hradecká, speciální pedagog a muzikoterapeut

Děti se hravou formou seznámí s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa, jsou do příběhu zapojeny – tanec, hra na nástroje, zpěv, krátká relaxace… V programu je kladen důraz na rozvoj představivosti jako kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních vztahů ve skupině.