Skip to main content
Aktuality

Informace pro rodiče na začátku školního roku 2023/2024

By 31. 8. 2023No Comments

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi a směrnicemi MŠ platnými pro tento školní rok – Školní řád školy, Provozní řád školy, Provozní řád školní jídelny, Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty, GDPR, Školní vzdělávací program, nadstandartní aktivity, Režim dne v MŠ aj. (nástěnka v MŠ, www.mstrebetin.cz) a vyplňte seznam dětí v MŠ na stolku nejpozději do 16. 9. 2023.

Svým podpisem v mateřské škole potvrdíte Vaši informovanost.

Informace pro rodiče – září 2023