Skip to main content

Kalendář akcí

V tomto školním roce budete finanční prostředky na akce vždy ve výši 1000 Kč posílat na účet MŠ: 86 – 1162240247/0100

* na 1. pololetí (září 2023 – leden 2024) – do 15. 9. 2023

* na 2. pololetí (únor – červen 2024) – do 16. 2. 2024

Čerpání těchto vašich finančních prostředků vedeme  v účetnictví MŠ a je k nahlédnutí v MŠ.

Informace ke všem blížícím se akcím najdete dle zvyklostí v MŠ na dveřích do šatny, na webových stránkách MŠ – Aktuality (www.mstrebetin.cz) a v aplikaci na mobilních telefonech Správa MŠ.

Sledujte informace.

Rok 2023

 Září

 • Informace na webu a nástěnce MŠ pro rodiče – seznámení rodičů s organizací provozu, směrnicemi a řády, vyplnění tabulek + PODPISY RODIČŮ
 • „Přes silnici za ruku“ – akce s Městskou policií – středa 20. 9. 2023, od 10:30 hod.

Říjen

 • Podzimní tvoření s rodiči na školní zahradě – úterý 3. 10. 2023, od 15:00 hod.
 • Muzikoterapie s Mgr. Lenkou Hradeckou – „Africký příběh“ – čtvrtek 12. 10. 2023 dopoledne
 • Návštěva dětské knihovny v Letovicích – „Hrátky se skřítky“ – čtvrtek 19. 10. 2023, odjezd v 7:50 hod.

Listopad

 • Konzultace s rodiči
 • Beseda pro rodiče předškoláků o školní zralosti dětí s Mgr. Lenkou Bínovou (PPP Brno) – pátek 10. 11. 2023, od 15:30 hod.
 • Vánoční fotografování dětí v MŠ, firma Photodienst – čtvrtek 16. 11. 2023, od 8:00 hod.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků – ESS – čtvrtek 23. 11. 2023, v 15:30 hod.

Prosinec

 • Konzultace s rodiči
 • „Mikulášská nadílka“ v MŠ – návštěva Mikuláše, čerta a Anděla – úterý 5. 12. 2023, od 9:30 hod.
 • Pečení a zdobení vánočních perníčků s dětmi – středa 6. 12. a pátek 8. 12. 2023, vždy dopoledne
 • „Těšíme se na vánoce“ –  krátké vystoupení dětí na vyzdobené školní zahradě, poslech vánočních koled, horký čaj a punč, upečené cukroví, tvoření vánočního svícnu – čtvrtek 14. 12. 2023, od 15:00 hod.
 • Vánoční výzdoba MŠ – průběžně

Rok 2024

 Leden

 • Zahájení Edukativně stimulačních skupin (ESS) pro předškoláky a rodiče ve třídě Berušek
 • Divadelní představení v KD – Hejkal Hugo – středa 10. 1. 2024, od 10:00 hod.
 • „Den sněhuláků“ – bobování a stavění sněhuláků na školní zahradě – dle počasí a sněhové nadílky
 • Vystoupení žáků baletního oboru ZUŠ Letovice – Kráska a zvíře – středa 31. 1. 2024, od 8:30 hod.
 • Zahájení lyžařského kurzu – 5. 1., 12. 1. 19. 1. 26. 1. 2024
 • Zahájení plaveckého výcviku dětí – 4. 1.,  18. 1., 25. 1. 2024

Únor

 • Plavecký výcvik dětí – 1. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2. 2024
 • Lyžařský výcvik dětí – 16. 2. 2024
 • Karneval v MŠ, celé dopoledne v MŠ – úterý 20. 2. 2024, celé dopoledne
 • Edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky a rodiče
 • Jarní prázdniny (5. 2. – 9. 2. 2024)

Březen

 • Divadelní představení v MŠ – Pohádkové divadlo Sandry Riedlové z Brna – pátek 8. 3. 2024, od 9:00 hod.
 • Školní výlet – Hvězdárna a planetárium v Brně – Hledání oříškové planety – úterý 12. 3. 2024, odjezd v 7:00 hod.!!!
 • Jarní fotografování – firma Photodienst Brno – středa 20. 3. 2024, od 8:00 hod.
 • Muzikoterapie – „Netradiční nástroje zblízka“ – pátek 22. 3. 2024, Sluníčka – 9:30- 10:15 hod., Berušky – 10:15 – 11:00 hod.
 • Plavecký výcvik dětí – 7. 3., 14. 3., 21. 3. 2023
 • Konzultace s rodiči
 • Jarní výzdoba v MŠ – výtvarné tvoření dětí
 • Edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky a rodiče

Duben

 • Brigáda s rodiči na školní zahradě, opékání párků – čtvrtek 11. 4. 2024, od 15:00 hod.
 • Návštěva předškoláků (kteří nebudou mít OŠD) v 1. třídách ZŠ Komenského – pondělí 29. 4. 2024
 • Oslava „Dne Země“ v MŠ – projekt pro děti a rodiče na školní zahradě – hry a zábava na školní zahradě se zaměřením na environmentální výchovu – úterý 23. 4. 2024, od 15:00 hod.
 • Slet čarodějnic a čarodějů – úterý 30. 4. 2024 dopoledne

Květen

 • Vystoupení žaček tanečního oboru ZUŠ Letovice – čtvrtek 2. 5. 2024, od 10:00 hod.
 • Zápis do mateřské školy (2. – 16. 5. 2024) – 15. 5. 2024, od 8:00 do 15:30 hod.
 • Návštěva dětské knihovny – 15. 5. 2024, odjezd v 8:00 hod.
 • EVVO výlet – SEV Hlídka Brno – pátek 17. 5. 2024, téma: Včelohrátky, Zvířátka na dvorku
 • Fotografování předškoláků na tablo a fotografování tříd (Fotoateliér Anna Boskovice) – čtvrtek 16. 5. 2024, od 9:30 hod.
 • Srdíčkový den – Den matek – vyrábění dárečků pro maminky
 • Vycházka do MŠ Čapkova – dle počasí
 • Rozloučení s předškoláky – zábavné odpoledne pro rodiče a děti s Pohádkovými Tetinami, Brno – úterý 28. 5. 2024, od 15.00 hod. na školní zahradě
 • Návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích – čtvrtek 30. 5. 2024, odchod v 8:00 hod.

Červen

 • Návštěva myslivců v MŠ – MS Háj Třebětín –
 • MDD – sportovní dopoledne + skákací hrad + lukostřelba na školní zahradě + diskotéka – úterý 4. 6. 2024, celé dopoledne
 • Dopravní hřiště Blansko – středa 19. 6. 2024, odjezd v 7:15 hod.

Divadelní představení dle celoročních nabídek. Termíny a další akce budou doplňovány průběžně.