Skip to main content

Režim dne v MŠ

BERUŠKY

6.30  –   7.30 scházení dětí ve třídě Sluníček
7.30  –   8.00 scházení dětí v obou třídách
6.30  –   9.00

hry a zájmové činnosti dle volby dětí

seznamování dětí s novými poznatky

procvičování dovedností, pohybové

aktivity dětí, řízené, individuální nebo

skupinové činnosti – vše dle zájmu dětí

9.00  –   9.20 dopolední svačina dětí
9.20  –  11.45

příprava na pobyt venku

vycházka po okolí nebo pobyt dětí na

školní zahradě

příprava dětí na oběd

12.00  –  12.30 oběd
12.30  –  12.45 vyzvedávání dětí po obědě
12.30  –  13.45

příprava na odpočinek, odpočinek dětí,

postupné vstávání

13.45  –  14.15

vstávání dětí, sebeobsluha, úklid

postýlek, hygienické návyky

odpolední svačina

14.15  –  15.30

hry a zájmové činnosti dětí v obou

třídách

postupné rozcházení dětí domů

15.30  –  16.30 hry a zájmové činnosti dětí ve třídě Sluníček

SLUNÍČKA

6.30  –   7.30 scházení dětí ve třídě Sluníček
7.30  –   8.00 scházení dětí v obou třídách
6.30  –   9.00

hry a zájmové činnosti dle volby dětí

seznamování dětí s novými poznatky

procvičování dovedností, pohybové

aktivity dětí, řízené, individuální nebo

skupinové činnosti – vše dle zájmu dětí

9.00  –   9.20 dopolední svačina dětí
9.20  –  11.30

příprava na pobyt venku

vycházka po okolí nebo pobyt dětí na

školní zahradě

příprava dětí na oběd

11.30  –  12.00 oběd
12.00  –  12.15 vyzvedávání dětí po obědě
12.00  –  13.30

příprava na odpočinek, odpočinek dětí,

postupné vstávání

13:30  –  14:15

vstávání dětí, sebeobsluha, úklid

postýlek, hygienické návyky

odpolední svačina

14.15  –  15.30

hry a zájmové činnosti dětí v obou třídách

postupné rozcházení dětí domů

15.30  –  16.30 hry a zájmové činnosti dětí ve třídě Sluníček