Skip to main content

Zápis do MŠ

Předzápis a zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025  

Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova, Třebětínská a Tyršova se uskuteční dne 15. května 2024 od 8:00 hodin do 15:30 hodin (přestávka od 12.00 hodin do 13.00 hodin) v jednotlivých mateřských školách.

PŘEDZÁPIS 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu, viz níže, stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

ŘÁDNÝ ZÁPIS 

Dokumenty k odevzdání:

V případě zápisu dítěte, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, zákonní zástupci navíc doloží:

 • vízový doklad dítěte
 • doklad o místě pobytu dítěte (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) pro určení spádovosti.

Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

 

Co potřebuje umět dítě před vstupem do mateřské školy:

 • vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí – postupně trénujte v rodině, později i mezi méně známými lidmi*
 • obléknout se a svléknout, obout a zout – alespoň částečně (paní učitelky a starší děti určitě pomohou)
 • poznat svoji značku – je jí označeno místo pro uložení jeho věcí, ručníčku v umývárně, postýlky v ložnici
 • poznat si svoje oblečení a obuv – paní učitelka si nemůže zapamatovat oblečení všech dětí ve třídě
 • samostatně jíst lžičkou – nechejte dítě jíst samostatně
 • pít z hrníčku, skleničky – pitný režim mají děti k dispozici v MŠ po celý den
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • samostatně používat WC, stáhnout si tepláčky a spodní prádlo a zase si ho obléct
 • vysmrkat se – mějte na určeném místě papírové kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos
 • bezpečně chodit po schodech – nenoste dítě v náručí, naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, především dolů
 • uklidit si po sobě hračky – všechny děti si v MŠ musí vytažené hračky uklízet – pravidlo MŠ
 • chodit na procházku – odložte kočárek a nejezděte všude autem
 • znát zásady společenského chování – umět pozdravit, rozloučit se, požádat, poděkovat, dokázat si říct o pomoc, když ji potřebuje

 

Individuální vzdělávání – čestné prohlášení zákonného zástupce

Informace k oznámení zahájení individuálního vzdělávání