Skip to main content

O nás

Naše motto: „Doma je doma. A ve školce? Tam je jako doma.“

Prostory v MŠ

V budově MŠ  jsou dvě třídy sloužící ke hře dětí, u každé třídy je sociální zázemí pro děti, dále dvě ložnice k odpočinku, poslechu pohádek a klidné hře, velká šatna pro děti, jídelna ke stravování dětí, kuchyň, ve které si jídla sami připravujeme, prostory sloužící zaměstnancům a pro provoz MŠ.

Třídy

V MŠ máme dvě věkově smíšené třídy pro děti ve věku zpravidla od 3 d 6 let. Každá třída má své jméno – Sluníčka a Berušky. Jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami, didaktickými a tělovýchovnými pomůckami vhodnými pro výchovu a vzdělávání dětí.

Školní kuchyň

V MŠ si sami jídla vaříme v naší školní kuchyni, jejíž součástí je školní jídelna. Dětem nabízíme pestrou a vyváženou skladbu jídel s dostatkem ovoce a zeleniny, mléčných výrobků, luštěnin a ryb. Dbáme na dodržování pitného režimu dětí. Rodiče mají k dispozici „jídelníček“ na nástěnce a na webových stránkách. Děti mají k dispozici ve třídě a v jídelně „obrázkový jídelníček“.

Školní zahrada

Zahrada je nově zrekonstruovaná. Je vybavena akátovými herními prvky, které slouží k rozvoji pohybových dovedností, spontánního pohybu a společného soužití dětí. Na zahradě máme vyvýšené záhony, kde s dětmi pěstujeme zeleninu a bylinky, staráme se o ovocné keře. Rozvíjíme environmentální vzdělávání dětí.

Spolupráce

Spolupracujeme s těmito organizacemi, účastníme se pořádaných akcí:

 • Sdružení dobrovolných hasičů Letovice
 • Myslivecké sdružení Háj Třebětín
 • Elim Letovice
 • Skauti Letovice
 • Zdravíčko Letovice
 • Masarykova střední škola Letovice
 • Základní škola Letovice
 • Mateřská škola Komenského a Čapkova
 • Městské kulturní středisko Letovice
 • Základní umělecká škola Letovice
 • Speciálně pedagogické centrum Blansko, Brno
 • Pedagogicko – psychologická poradna Boskovice
 • Skutečně zdravá škola
 • Dopravní hřiště Blansko
 • Plavecká škola Boskovice, a další
 • divadelní společnosti

Školní vzdělávací program

Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání daným MŠMT. Základem naší výchovně vzdělávací práce je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité životní etapy. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti dítěte, respektujeme zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Průběh celého dne by měl na dítě působit jako hra. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě se spoustou vědomostí, dovedností a kulturních návyků, schopné projevovat se jako samostatná osobnost, připravená pro vstup do ZŠ. MŠ doplňuje rodinnou výchovu.

Historie MŠ

Budova byla postavena v roce 1912, MŠ v ní byla otevřena 1. října 1945.

Postupné rekonstrukce a úpravy v MŠ

2003 → školní kuchyň a jídelna

2010, 2011 → zateplení budovy, výměna oken

2013 → sociální zázemí pro děti a zaměstnance

2016 → oprava elektroinstalace, topení, stropů, podlah, střechy, změny dispozic místností

2018 → školní zahrada

text