Skip to main content

Prázdninový provoz

Provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin 2023:

MŠ Třebětínská

   3. 7. – 7. 7.

10. 7. – 14 7.

MŠ Komenského

17. 7. – 21. 7.

24. 7. – 28. 7.

MŠ Čapkova

31. 7. –  4. 8.

7. 8. – 11. 8.

MŠ Tyršova

14. 8. – 18. 8.

21. 8. – 25. 8.

Všechny MŠ uzavřeny

28. 8. –  1. 9.

Výše úplaty MŠ Čapkova 2023

Výše úplaty MŠ Třebětínská 2023

Výše úplaty MŠ Komenského 2023

Výše úplaty MŠ Tyršova 2023

 

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Čapkova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Třebětínská – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Tyršova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice,Komenského – prázdniny

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ÚHRADA ZÁLOHY NA STRAVNÉ A ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

Uhraďte na čísla účtu dané školy nejpozději do 15. 6. 2023.

Záloha na stravné: 450 Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

MŠ Komenského – 368 Kč (celková částka 818 Kč)

MŠ Čapkova – 311 Kč (celková částka 761 Kč)

MŠ Třebětínská – 295 Kč (celková částka 745 Kč)

MŠ Tyršova – 305 Kč

Úhrada stravného a úplaty jsou pro rodiče povinné. Neuhrazení může být důvodem pro nepřijetí dítěte k prázdninovému předškolnímu vzdělávání. Přeplatky na stravném za odhlášené prázdninové dny budou vráceny po ukončení provozu mateřské školy na číslo účtu, ze kterého platby proběhly.

Platební údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka do zprávy pro příjemce: jméno dítěte + kmenová mateřská škola

MŠ Komenského – 86-1162280257/0100

MŠ Čapkova – 86-1162230217/0100

MŠ Třebětínská – 86-1162240247/ 0100

MŠ TyršovaPOZOR – dva účty!!!

       úplata: 123-6485250207/0100

       stravné: 1360892369/0800