Skip to main content

Prázdninový provoz

Provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin 2024:

MŠ Třebětínská

   

MŠ Komenského

 

MŠ Čapkova

 

MŠ Tyršova

 

Všechny MŠ uzavřeny

 

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Čapkova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Třebětínská – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Tyršova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice,Komenského – prázdniny

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ÚHRADA ZÁLOHY NA STRAVNÉ A ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

Uhraďte na čísla účtu dané školy nejpozději do 

Záloha na stravné: 450 Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

MŠ Komenského

MŠ Čapkova – 

MŠ Třebětínská – 

MŠ Tyršova – 

Úhrada stravného a úplaty jsou pro rodiče povinné. Neuhrazení může být důvodem pro nepřijetí dítěte k prázdninovému předškolnímu vzdělávání. Přeplatky na stravném za odhlášené prázdninové dny budou vráceny po ukončení provozu mateřské školy na číslo účtu, ze kterého platby proběhly.

Platební údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka do zprávy pro příjemce: jméno dítěte + kmenová mateřská škola

MŠ Komenského – 86-1162280257/0100

MŠ Čapkova – 86-1162230217/0100

MŠ Třebětínská – 86-1162240247/ 0100

MŠ TyršovaPOZOR – dva účty!!!

       úplata: 123-6485250207/0100

       stravné: 1360892369/0800