Skip to main content

Prázdninový provoz

Provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin 2024:

MŠ Čapkova

1. 7. – 4. 7., 8. 7. – 12. 7. 2024

MŠ Třebětínská

15. 7. – 19. 7. 2024

MŠ Komenského

22. 7. – 26. 7., 29. 7. – 2. 8. 2024

MŠ Tyršova

12. 8. – 16. 8., 19. 8., 23. 8. 2024

Všechny MŠ uzavřeny

5. 8. – 9. 8., 26. 8. – 30. 8. 2024

 

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Čapkova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Třebětínská – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Tyršova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Komenského – prázdniny

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ÚHRADA ZÁLOHY NA STRAVNÉ A ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

Uhraďte na čísla účtu dané školy nejpozději do 15. 6. 2024.

Záloha na stravné: 450 Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

MŠ Komenského – 318 Kč (celková částka i se stravným je 768 Kč)

MŠ Čapkova – 287 Kč (celková částka i se stravným je 737 Kč)

MŠ Třebětínská – 175 Kč (celková částka i se stravným je 625 Kč)

MŠ Tyršova – 318 Kč 

Úhrada stravného a úplaty jsou pro rodiče povinné. Neuhrazení může být důvodem pro nepřijetí dítěte k prázdninovému předškolnímu vzdělávání. Přeplatky na stravném za odhlášené prázdninové dny budou vráceny po ukončení provozu mateřské školy na číslo účtu, ze kterého platby proběhly.

Platební údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka do zprávy pro příjemce: jméno dítěte + kmenová mateřská škola

MŠ Komenského – 86-1162280257/0100

MŠ Čapkova – 86-1162230217/0100

MŠ Třebětínská – 86-1162240247/ 0100

MŠ TyršovaPOZOR – dva účty!!!

       úplata: 123-6485250207/0100

       stravné: 1360892369/0800

 

Výše úplaty – prázdniny, MŠ Tyršova 2024

Výše úplaty – prázdniny MŠ Čapkova 2024

Výše úplaty – prázdniny, MŠ Komenského 2024

Výše úplaty – prázdniny, MŠ Třebětínská 2024