Skip to main content

Odhlašování

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti. 

Možnosti odhlašování:

  • osobně ve školce den předem , nebo první den nemoci nejpozději do 7:30 hod.
  • telefonicky na čísle 516 474 572 den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7:30 hod.
  • e-mailem, odhlaseni@mstrebetin.cz , den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.
  • kontaktním formulářem na webu MŠ den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.

První den nepřítomnosti (pokud jste neměli možnost se včas odhlásit) si můžete oběd vyzvednout do vlastních přinesených nádob  od 11:15 do 11:30 hod. v kuchyni MŠ. K obědu  není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a každý další den když se do 7:30 hod. nedostavíte, nezavoláte nebo nedáte jinak vědět, že dítě nebude do mateřské školy chodit, Vám bude počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy .

Formulář pro odhlašování dětí