Skip to main content

Úplata za předškolní vzdělávání

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem je 700 Kč.

Plátce uhradí úplatu bezhotovostní trvalým příkazem v bance do 20. dne kalendářního měsíce na účet mateřské školy:

86 – 1162240247/0100. Trvalý příkaz musí mít označení „úplata a jméno dítěte“.

Trvalý příkaz se zřizuje na období září – červen daného školního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, i s odkladem školní docházky je bezplatné.

Více informací naleznete ve Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2023-2024