Skip to main content

Nadstandardní aktivity

Edukativně stimulační skupiny

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

ZAHÁJENÍ „skupinek“:  ÚTERÝ 10. 1. 2023

TERMÍNY:  10. lekcí – vždy od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek

 1. lekce:               10. 1. 2023
 2. lekce:               17. 1.
 3. lekce:               24. 1.
 4. lekce:               31. 1.
 5. lekce:                 7. 2.
 6. lekce:               14. 2.
 7. lekce:               21. 2.
 8. lekce:               28. 2.
 9. lekce:                 7. 3.
 10. lekce:            21. 3.

Jarní prázdniny: 14. 3. – 18. 3. 2023 (ESS nebudou)

 

Edukativně stimulační skupiny (dále jen ESS) byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a oblasti důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Tyto oblasti rozdělujeme na:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, sluchová paměť
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, zraková paměť
 • početní představy, tvary
 • prostorová orientace, pravolevá orientace, orientace v čase

 Program ESS:

 • 10. lekcí 1 x týdně, přibližně hodinového trvání (15:00 – 16:00 hod.)
 • stupňující se náročnost ve všech oblastech
 • maximálně 8 dětí ve skupině
 • 2 lektorky ve skupině (pedagog z MŠ a ze ZŠ)

 Koho zařadit do ESS:

 • děti, u kterých rodiče váhají o odkladu školní docházky
 • děti, které jsou ohrožené počátečním školním neúspěchem
 • děti s odkladem školní docházky
 • podle kapacity, lze zařadit všechny předškolní děti, jejichž rodiče mají o spolupráci zájem

Vždy je vhodná konzultace s paní učitelkou ve třídě.

Co může rodič od ESS očekávat:

–     je pokaždé seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a podporovat další postupný cílený vývoj dítěte

–     vytváří si reálnější náhled na schopnosti dítěte, co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat

–     náplň lekce je motivací, radou, inspirací

–     vidí dítě při spolupráci s jinou dospělou osobou a s ostatními dětmi při záměrných činnostech, které postupně nabývají na obtížnosti

–     vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje

–     má příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat, dávat mu podporu

Co dodržovat v ESS:

 1. Je nutná přítomnost rodiče!
 2. Na skupinky dochází rodič pouze s přihlášeným dítětem, bez sourozenců.
 3. Musí se docházet včas (minimálně 10 min. před začátkem) – kontrola úkolů.
 4. Musí být po celou dobu vypnuté telefony.
 5. Rodič se plně věnuje dítěti.
 6. Pokud je dítě nemocné, úkoly jsou nachystané k vyzvednutí následující den.

Doporučujeme rodičům před přihlášením se do ESS využít konzultační hodiny k rozhovoru s učitelkou vašeho dítěte.

Plavu si, ani nevím jak

Specifické cíle: seznamování dětí s vodou a s pohybem ve vodě, osvojování pohybových dovedností, odvahy, hygienických návyků a sebeobsluhy, přispívá ke zvyšování odolnosti dětí vůči nemocem otužováním. Navštěvujeme plavecký bazén v Boskovicích, absolvujeme v roce 2023 sedm ¾ hodinových lekcí, instruktorky se dětem plně věnují. Bezpečnost dětí zajišťuje plavčík a také učitelky MŠ, které děti doprovází.

Prosíme rodiče o potvrzení nahlášených dětí na plavecký výcvik v jednotlivých třídách, do 27. ledna!!!

Důležitá je SAMOSTATNOST při převlékání a nesmí se bát vody. Pokud si nebudete jisti, poraďte se s p. učitelkou.

INFORMACE:

KDE: plavecký bazén – Boskovice

KDY: zahájení kurzu je v pondělí 27. března 2023,

ODJEZD OD MŠ: v 9.00hod.

NÁVRAT DO MŠ: asi v 11.20 hod.

POČET A DÉLKA LEKCÍ: 7 lekcí, vždy po 45 min., od 9.45 do 10.30 hod.

1.lekce:   27. 3.                                  5.lekce:   15. 5.         

2.lekce:     3. 4.                                6.lekce:   22. 5.

3.lekce:   17. 4.                                  7.lekce:   29. 5.

4.lekce:   24. 4.                                   

S SEBOU:

PLAVKY, OSUŠKA  → PODEPSANÉ !! + pití s uzávěrem

CENA KURZU:

Za bazén

– 1.100 Kč/pronájem bazénu/lekce + 350 Kč/instruktor/lekce

– celkem za 7 lekcí: 12.600 Kč

– při počtu 20 dětí vychází 7 lekcí na 630 Kč / dítě (pokud bude dětí méně, cena bude vyšší)

Platí se, i když dítě chybí. Vybíráme v polovině kurzu.

Za autobus

– asi 800,- Kč / dítě / kurz

Platí se, i když dítě chybí. Vybíráme po skončení kurzu dle faktury za dopravu.