Stravné

Vedoucí školní jídelny: Emilie Pecinová

Kuchařka: Libuše Henslová

Pomocná kuchařka: Emilie Pecinová

Cena za stravování

celodenní  stravování dětí 3-6 let: 40,– Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  11,- Kč  + oběd  19,- Kč + svačina  10,- Kč

celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let: 42,- Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  11,- Kč  + oběd  21,- Kč + svačina  10 ,- Kč

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

Výše měsíční zálohy stravného splatné nejpozději k 20. daného měsíce: 800 Kč 

Číslo účtu: 86 – 1162240247/0100

Doba vydávání stravy

 

Ranní svačina: od 09:00 do 09:20 hod.

Oběd: od 11:30 do 12:30 hod.

Odpolední svačina: od 13:45 do 14:15 hod.