Skip to main content

Stravné

Vedoucí školní jídelny: Emilie Pecinová

Kuchařka: Libuše Henslová

Pomocná kuchařka: Emilie Pecinová

Cena za stravování

celodenní  stravování dětí 3-6 let: 40,– Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  11,- Kč  + oběd  19,- Kč + svačina  10,- Kč

celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let: 42,- Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  11,- Kč  + oběd  21,- Kč + svačina  10 ,- Kč

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

Výše měsíční zálohy stravného splatné nejpozději k 20. daného měsíce: 800 Kč 

Číslo účtu: 86 – 1162240247/0100


Oznámení o navýšení stravného od 1. 4. 2023

Vážení rodiče,

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje navýšení stravného ze současných 40,- Kč pro děti 3 – 6 let na 45,- Kč za 1 den při celodenní docházce a pro děti s odkladem školní docházky (dále OŠD) 7 let ze 42,- Kč na 47,- Kč za 1 den při celodenní docházce.

Navýšena bude i platba zálohy stravného z 800 Kč na 900 Kč.

 Důvody změny jsou:

  1. výrazné navýšení cen surovin od poslední úpravy v roce 2022 (u některých komodit až o 25%)
  2. úprava finančních limitů pro nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Za stávající cenu stravného nelze plnit všechna výživová doporučení pro stravování dětí.

celodenní  stravování dětí 3-6 let: 45,– Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  13,- Kč  + oběd  21,- Kč + svačina  11,- Kč

celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let: 47,- Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  13,- Kč  + oběd  23,- Kč + svačina  11 ,- Kč

2023-RM-6-31

Rada města Letovice bere na vědomí navýšení cen stravného a záloh v Mateřské škole Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, 679 61 Letovice, příspěvkové organizaci od 1. 4. 2023. 

Doba vydávání stravy

 

Ranní svačina: od 09:00 do 09:20 hod.

Oběd: od 11:30 do 12:30 hod.

Odpolední svačina: od 13:45 do 14:15 hod.